Kredittkort – hva er det?

Et kredittkort er et betalingskort man bruker når man skal kjøpe varer og tjenester. Det finns også mulighet til å få kreditt på dagen. I motsetning til vanlige debetkort, hvor man betaler for kjøpet der og da, vil man med et kredittkort utsette betalingen. Det er kortutstederen som betaler for varen eller tjenesten, mens man som kortbruker betaler til banken eller annen kortutsteder på et senere tidspunkt. Banken vil sette en kredittgrense på kortet ditt når du inngår en avtale med de. Når denne grensen er nådd vil du ikke kunne bruke kortet før du har betalt tilbake deler av det du skylder. Hver gang man gjør en transaksjon med et kredittkort tar man i realiteten opp et lån fra kortutstederen. Pengene betales tilbake etterskuddsvis normalt en gang i måneden. Tilbakebetalingen kan også fordeles over lengre tid ved kjøp gjort på avbetaling.

Ulemper

Det er gjerne festet gebyr og renter på det beløpet man låner, og det er også dette kortutstederen tjener penger på. Før man inngår avtale om kredittkort bør man derfor se over hvilke rente – og gebyrvilkår de ulike kredittselskapene tilbyr. Man har normalt en rentefri periode (ofte en måned) etter at man har tatt i bruk kredittkortet, når denne perioden er over vil det tilfalle renter – som er mye høyere enn andre lån man får av banken. Det er derfor lurt å legge av penger slik at man kan betale tilbake pengene i tide før rentene begynner å løpe.

Fordeler

Fordelen ved å anvende et kredittkort er at man er bedre sikret mot svindel, da kortutstederen er ansvarlig for de tapte utgiftene. Dette betyr at kortbrukeren bare står i gjeld til kortutstederen, mens det er kortutstederen som gjør opp med brukerstedet. Kredittkort er svært lønnsomt for kredittselskapene, noe som fører til hard konkurranse om kundene. Det tilbys derfor ulike fordeler for de som ønsker seg et kredittkort – slik som bonusprogrammer, rabatter, reiseforsikringer og cashback (en viss prosent av kjøpesummen går tilbake til deg).

Mastercard som debetkort

Mastercard har vært forbundet med kredittkort, men i de senere år har man også fått Mastercard som debetkort. Ulikheten mellom kredittkort og debetkort er når betalingen foregår. Ved bruk av kredittkort utsetter man betalingen, og man tar i realiteten opp et lån fra finansieringsselskapet/banken. Betaler man ikke tilbake innen fristen vil det komme renter i tillegg. Ved anvendelse av et Mastercard debetkort vil betalingen bli trukket fra din bankkonto så snart transaksjonen er gjennomført. Det er som regel din faste bank som utsteder Mastercard debetkort siden den er tilknyttet din bankkonto. Mastercard Kredittkort kan være tilknyttet andre finansieringsselskap. Mastercard utstedes av finansieringsselskap/banker, og selskapet Mastercard tar seg kun av betalingsprosesseringen – den tekniske delen ved overføring av penger, og det er ikke Mastercard som utsteder selve kortene og setter kriteriene for bruk.

Mastercard debetkort – fordeler og ulemper
• Ingen renter på brukt beløp
• Få kriterier for utstedelse
• Aldergrense på 18 år. Barn under 18 år kan få utstedt debetkort ved samtykke fra foreldre
• Ingen fullgod beskyttelse ved svindel.

Mastercard Kredittkort – fordeler og ulemper
• Gir god beskyttelse mot svindel gjennom kredittkjøpsloven. Denne loven sier at det ikke kan stilles krav til kredittkortbrukeren ved svindel. Derfor smart å bruke kredittkortet ved handel i utlandet og over nett.
• Finansieringsselskapene/bankene gir gode frynsegoder ved bruk av kredittkort. Eksempler på slike frynsegoder er bonuser, rabatter, forsikringer og cashback.
• Ulempen er at det tilfaller høye renter om man ikke klarer å betale tilbake lånet i tide.
• Kan tilfalle gebyrer ved bruk i tillegg til årsgebyr.
• Kan brukes som betalingskort stort sett overalt.

Vurderinger før man søker om Mastercard
Før man går til det skrittet og søker om Mastercard fra et finansieringsselskap er det lurt å gjøre en sammenligning av hvilke fordeler de ulike selskapene tilbyr. Dette gjør man enklest ved søk på internett.