Kredittkort – hva er det?

Et kredittkort er et betalingskort man bruker når man skal kjøpe varer og tjenester. Det finns også mulighet til å få kreditt på dagen. I motsetning til vanlige debetkort, hvor man betaler for kjøpet der og da, vil man med et kredittkort utsette betalingen. Det er kortutstederen som betaler for varen eller tjenesten, mens man som kortbruker betaler til banken eller annen kortutsteder på et senere tidspunkt. Banken vil sette en kredittgrense på kortet ditt når du inngår en avtale med de. Når denne grensen er nådd vil du ikke kunne bruke kortet før du har betalt tilbake deler av det du skylder. Hver gang man gjør en transaksjon med et kredittkort tar man i realiteten opp et lån fra kortutstederen. Pengene betales tilbake etterskuddsvis normalt en gang i måneden. Tilbakebetalingen kan også fordeles over lengre tid ved kjøp gjort på avbetaling.

Ulemper

Det er gjerne festet gebyr og renter på det beløpet man låner, og det er også dette kortutstederen tjener penger på. Før man inngår avtale om kredittkort bør man derfor se over hvilke rente – og gebyrvilkår de ulike kredittselskapene tilbyr. Man har normalt en rentefri periode (ofte en måned) etter at man har tatt i bruk kredittkortet, når denne perioden er over vil det tilfalle renter – som er mye høyere enn andre lån man får av banken. Det er derfor lurt å legge av penger slik at man kan betale tilbake pengene i tide før rentene begynner å løpe.

Fordeler

Fordelen ved å anvende et kredittkort er at man er bedre sikret mot svindel, da kortutstederen er ansvarlig for de tapte utgiftene. Dette betyr at kortbrukeren bare står i gjeld til kortutstederen, mens det er kortutstederen som gjør opp med brukerstedet. Kredittkort er svært lønnsomt for kredittselskapene, noe som fører til hard konkurranse om kundene. Det tilbys derfor ulike fordeler for de som ønsker seg et kredittkort – slik som bonusprogrammer, rabatter, reiseforsikringer og cashback (en viss prosent av kjøpesummen går tilbake til deg).